jawis@jawis.pl 602 518 136,   600 402 826,   22 67 67 267,   22 814 77 36

IMPREGNAT DO DREWNA KUPRAFUNG-B BRĄZOWY KONCENTRAT 1:33

Producent

CHEMAR

Cena

188,60 zł

Numer produktu

FQ8PL-Q0S63

Ilość

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

IMPREGNAT DO DREWNA BUDOWLANEGO, KONSTRUKCYJNEGO ZABEZPIECZAJĄCY DREWNO

PRZED GRZYBAMI, PLEŚNIAMI I OWADAMI – TECHNICZNYMI SZKODNIKAMI DREWNA

kolor zielony, brązowy, bezbarwny

KUPRAFUNG-B Compact

Charakterystyka produktu:

KUPRAFUNG-B Compact to wodorozcieńczalny koncentrat deklarowany do zabezpieczania drewna i wyrobów z drewna przed grzybami podstawczakami powodującymi rozkład drewna i owadami - technicznymi szkodnikami drewna. Preparat zawiera związki boru, charakteryzuje się wysoką zdolnością do penetracji w głąb drewna. Nadaje się do użycia wewnątrz, np. do zabezpieczania drewna konstrukcyjnego stosowanego w budownictwie.

Przeznaczenie produktu:
KUPRAFUNG-B Compact jest impregnatem zalecanym do zabezpieczania drewna budowlanego metodą zanurzeniową. Zabezpieczone drewno można stosować wewnątrz pomieszczeń. Elementy zabezpieczone środkiem KUPRAFUNG-B Compact mogą być stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi i zwierząt oraz w magazynach pasz i żywności, pod warunkiem uniemożliwienia bezpośredniego kontaktu użytkowników i produktów z zaimpregnowanym drewnem.

Substancje czynne:
Kwas borowy: 23,50 g/100g
Chlorek benzylo-(C12 ÷ C16)-alkilodimetyloamoniowy: 4,00 g/100g
Poli(oksy-1,2-etandil), .alfa.-[2-(didecylmetylamonio)etyl]- .omega. -hydroksy-, propanian (sól) (inna nazwa: Propionian N,N-didecyl-N-metylo poli(oksyetylo) amoniowy): 0,50 g/100g

Sposób użycia:
KUPRAFUNG-B Compact można nanosić na drewno metodą powierzchniową - impregnacja zanurzeniowa. Należy zużyć wymagane ilości produktu. Nigdy nie stosować metodami opryskiwania lub natrysku!
Uwaga!: Przeznaczone do zabezpieczania drewno powinno być czyste, okorowane, odtłuszczone oraz pozbawione powłok malarskich i lakierniczych. Proces impregnacji drewna należy prowadzić w temperaturze powyżej +5oC.

Sposób stosowania:
Preparat można stosować w postaci 2% ÷ 5% roztworów.

ZABEZPIECZANIE METODĄ ZANURZENIOWĄ:
Dawka skutecznego działania bójczego:
Klasa użytkowania 1:
Drewno pod zadaszeniem nie narażone na nawilżanie: 20 g/m²
Klasa użytkowania 2:
Drewno pod zadaszeniem możliwość czasowego zawilgocenia: 30 g/m²
Zalecane stężenie preparatu w kąpieli przeznaczonej do zanurzania drewna powinno wynosić:
Klasa użytkowania 1 i 2:
Drewno pod zadaszeniem: 5% wagowo
Sposób przygotowania roztworów roboczych:
Dokładnie wymieszać preparat, tak by był jednorodny w całej objętości.
Aby otrzymać 1000 litrów roztworu roboczego o pożądanym stężeniu należy dodać preparat do wody w ilości podanej poniżej i dokładnie wymieszać.
Stężenie preparatu: Koncentrat: Woda do obj. 1m³,tj. :
Roztwór 5% ok. 43 l (50kg) ok.957 l
Uwaga: Stężenie roztworu roboczego można określić poprzez pomiar takich parametrów jak jego gęstość czy przewodnictwo elektryczne. Można je również wyliczyć pod warunkiem zachowania ścisłego reżimu technologicznego przy sporządzaniu i stosowaniu roztworu roboczego.
Czas zanurzenia drewna:
Czas zanurzenia drewna w kąpieli niezbędny do jego zabezpieczenia zgodnie z w/w zaleceniami zależy od geometrii zabezpieczanych elementów (stosunek powierzchni drewna do jego objętości), wilgotności drewna, jego stopnia odżywiczenia oraz innych czynników takich jak np. temperatura: otoczenia, impregnatu, zabezpieczanego drewna. Ilość wchłoniętego środka zależy również od proporcji drewna bielastego w stosunku do drewna twardzielowego. Drewno twardzielowe jest trudno nasycalne. Czas zanurzenia należy kontrolować na bieżąco obserwując ubytek roztworu roboczego. Im dłuższy będzie czas zanurzenia tym głębiej drewno zostanie zabezpieczone.

Powiązane produkty